Home

Welkom bij Pruissen Financieel Advies & Administraties!

We leven in een tijd waarin de eigen verantwoordelijkheid van het individu voor werk en inkomen sterk toeneemt.  Waar tot voor enkele jaren terug vrijwel niemand zich zorgen maakte om zijn inkomen voor later hebben de als maar stijgende AOW leeftijd en de ontstane financiële positie van een groot aantal pensioenfondsen het beeld gewijzigd.

Werknemers vragen zich af: Wat heb ik nou eigenlijk? Welke keuze mogelijkheden heb ik binnen mijn pensioenregeling? Wanneer kan ik met pensioen? Kan ik eerder (gedeeltelijk) stoppen met werken?

Bij Pruissen Financieel Advies & Administraties (PFA&A) bent u op de juiste plaats voor een deskundige  inventarisatie, voorlichting en ondersteuning bij het vinden van mogelijke oplossingen voor uw inkomen voor later.

Naast uw inkomen voor later hebt u wellicht ondersteuning nodig indien u onverhoopt werkloos geraakt of inzicht wilt hebben in uw inkomsten en uitgaven zodat u grip behoudt of (weer) krijgt over uw financiën. Neem gerust contact met ons op en wij kijken samen met u naar mogelijke oplossingen.

Naast het individu ondersteunen wij ook werkgevers met hun wettelijke zorgplicht voor een goede voorlichting over de pensioenregeling aan de werknemers te denken valt hierbij aan: informatie bijeenkomsten, inloopspreekuur, workshops en financiële begeleiding werknemers.

Pruissen Financieel Advies & Administraties is geheel onafhankelijk en staat voor een langdurige relatie met wederzijds vertrouwen.

Mocht u behoefte hebben voor (tijdelijke) ondersteuning van uw administratie of u wilt uw administratie uitbesteden dan maken wij eveneens graag kennis met u. In het  kennismakingsgesprek bespreken we uw wensen en wat wij voor u kunnen betekenen.

 

Pruissen Financieel Advies & Administraties staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 6097819,